Zažite priateľskú atmosféru.Vytvorte priestor pre Vaše zamyslenia v diskrétnom prostredí.

                                                                   

Život je dôveryhodný proces. /P.Z./

Objavte tajomstvo plnohodnotného a spokojného života. Zbavte sa svojich pochybností, neistoty a problémov.

 

V neistote spočíva príležitosť. /S.H./

Vyskúšajte liečbu vašich ťažkostí terapeutickým rozhovorom. Doprajte si rehabilitáciu duše.

 

                    Cesta je dôležitejšia ako dôvod,prečo ste začali kráčať. /P.C./

 

Môžem Vám pomôcť v rôznych situáciach

Mojim povolaním je pomôcť ľuďom znovu nadobudnúť pocit vlastnej kompetentnosti,

sily a sebadôvery. Spolu zlepšujeme kvalitu života.

Poskytujem psychologickú starostlivosť na najvyššej úrovni v týchto oblastiach:

Psychoterapia a klinická psychológia 

Psychoterapia a poradenstvo v ťažkých životných situáciach. Psychické problémy, depresia, úzkosť, zmeny nálad, komplikácie vo vzťahoch, stres. Klinicko – psychologické vyšetrenia.

Čítať viac 

Sexuológia s terapia sexuálnych dysfunkcií 

Poradenstvo a psychoterapia v oblasti sexuálneho fungovania, sexuálnych dysfunkcií, deviácii a porúch pohlavnej identity. Partnerský nesúlad v sexuálnej oblasti.

Čítať viac 

Krízová intervencia

Psychická prvá pomoc po náhlych životných  zmenách, traumatických udalostiach a nešťastiach.  

Čítať viac 

Mgr. Eva Bernátová

 

Klinická psychologička,  psychoterapeutka

Som klinická psychologička, psychoterapeutka a terapeutka sexuálnych dysfunkcií. Pracujem v súkromnej praxi a parciálne v Univerzitnej nemocnici v Martine.

Venujem sa psychodynamickej psychoterapii, poradenstvu a krízovej intervencii v ťažkých životných situáciach a pri prežívaní psychických problémov. Poskytujem poradenstvo v osobnostnom raste a zvládaní záťažových situácii. Zameriavam sa na problémy v sexuálnej oblasti jednotlivcov a párov. Viac o mne.

 

mail:        psycholog.eva@gmail.com

mobil:      0908 042 576

Web:        www.psychologporadna.sk