Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/7/2/72c55941-36e2-42d6-8d55-a1d4140cb09e/psychologporadna.sk/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4867
O mne - Psychologporadna

Moja profesná cesta

V priebehu štúdia psychológie som absolvovala stáž v psychiatrickej nemocnici v Prahe, Bohnicích. Participovala som na liečbe a terapii rôznych psychických ochorení, pričom podstatnú časť praxe som vykonávala na oddelení ochrannej liečby sexuologickej, kde som získala cenné psychologické a terapeutické poznatky.

V roku 2012 som začala vykonávať povolanie psychologičky v Psychiatrickej a sexuologickej ambulancii v Košiciach pod vedením a v spolupráci s uznávanou sexuologičkou, MUDr. Danicou Caisovou. Venovala som sa psychodiagnostike psychických stavov a porúch, diferenciálnej diagnostike, terapii sexuálnych dysfunkcií, sexuálnych deviácii, poradenstvu v partnerských vzťahoch, ťažkých životných situáciach a psychických problémov. V terapii som sa čiatočne venovala aj poruchám pohlavnej identity, trensexualizmu a transvestitizmu. Viedla som skupinové terapie sexuálnych deviantov v ochrannej liečbe a čiastočne som sa venovala aj skupinovej terapii detí s Aspergerovým syndrómom. V Košiciach som profesne pôsobila do roku 2018. Následne som sa presťahovala do Martina.

V priebehu štúdia a praxe som si doplňovala vzdelanie v terapii sexuálnych dysfunkcii a deviácii, disponujem certifikátom terapie sexuálnych dysfunkcii, ktorý vydala česká psychoterapeutická spoločnosť. O terapeutickej praxi v oblasti sexuálnych dysfunkcii a deviácii som prednášala na rôznych konferenciách a tejto problematike som sa obsiahle venovala aj v špecializačnej práci v rámci štúdia klinickej psychológie.

V roku 2016 som ukončila špecializačné štúdium klinickej psychológie atestačnou skúškou.  V tom istom roku som ukončila výcvik  terénnej krízovej intervencie, ktorej sa popri svojej práci venujem tiež. Som frekventantkou dlhodobého hlbinného výcviku v psychodynamickej psychoterapii, zahŕňajúceho zážitok na sebe, teóriu a supervíziu.

Po rodičovskej dovolenke som v januári 2021 začala pracovať na Klinike hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice v Martine. Okrem toho mám svoju súkromnú poradenskú a terapeutickú prax, ktorú vykonávam osobne v Martine alebo online prostredníctvom sociálnych médií.

Voľný čas trávim v prírode, aktívne sa venujem lezeniu, bicyklovaniu a skialpinizmu. Okrem týchto aktivít za svoju psychohygienu považujem beh a čítanie kníh.

Pracovné skúsenosti

11/2016 – 12/2019

Súkromná prax, Psychologická poradňa, Poprad, Košice,     

Poradenstvo, psychodiagnostika, terapia sexuálnych dysfunkcií, krízová intervencia

11/2015 – 06/2018

Ambulancia klinickej psychológie L. Lipanovej, Košice 

Vedenie skupinovej terapie detí s ADHD a Aspergerovým syndrómom

05/2012 – 06/2018

NZZ Psychiatrická ambulancia a psychiatrická sexuológia, MUDr. Danica Caisová, Košice

Klinická psychologička

09-12/2011

Odborná absolventská stáž, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha

Oddelenie ochrannej liečby sexuologickej

01-12/2010

Timan, s. r. o., personálna  a vzdelávacia agentúra, Košice

06-09/2010

Odborná stáž, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha

Vzdelanie

05/2013 – súčasnosť

Psychodynamická psychoterapia – frekventantka, Bratislava – Pezinok

Dlhodobý hlbinný psychoterapeutický výcvik

2013 – 2016

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 

Špecializačné vzdelávanie v špecializačnom odbore: Klinická psychológia, ukončené atestačnou skúškou

03/2013

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 

Kurz: Príprava na výkon práce v zdravotníctve

2006 – 2011

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

Odbor: Psychológia, Mgr.

Kurzy

05/2017

Nácvik Autogénneho tréningu, Bratislava – Pezinok

03/2017

Terénna krízová intervencia, Košice

Organizovaný n. o. Modrý Anjel

10/2012

Psychoterapia sexuálnych dysfunkcií, Kroměříž

Pod vedením Prof. Kratochvíla

12/2011

Systemický rozhovor, Košice