Príspevky a publikácie

V priebehu svojej klinickej praxe som sa zúčastnila odborných konferencií, workshopov, kongresov a sympózii, na ktorých som mala možnosť prezentovať nasledujúce príspevky z oblasti klinickej psychológie a sexuológie. V špecializačnej práci som sa venovala ženským sexuálnym dysfunkciám. Niektoré z týchto príspevkov boli publikované aj v odborných periodikách.

Klinická hypnóza a teória vzťahovej vazby – integratívna perspektíva /Česká a slovenská psychiatria 2014, 110(4): 233-243/, spoluautorka

Sexuologický pacient a psychológ

Transexuálni ľudia a psychológ

Vaginizmus – problém, ktorý sa dá liečiť/riešiť /Sexuológia  2013, 13(2): 26-28/

Psychologický a terapeutický prístup k vybraným ženským sexuálnym dysfunkciám /Špecializačná práca k atestácii z klinickej psychológie/

Psychologický a terapeutický prístup k predčasnej ejakulácii  /Revue medicíny v praxi 2017, 15(2) :8-9/